Safety First. Ragn-Sells har satt ett namn på sitt arbete med att öka säkerheten för anställda och kunder.

Internationella arbetsmiljödagen

Den 28 april firas varje år den internationella arbetsmiljödagen. Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef på Ragn-Sells, uppmanar företagets anställda att, dagen till ära, reflektera över sin egen arbetsmiljö samt hedra dem som skadats i arbetet.

25 apr 2019

Internationella arbetsmiljödagen den 28 april anordnas av Internationella arbetsorganisationen ILO sedan 2003. Den årliga kampanjen främjar säkert och hälsosamt arbete i hela världen. 28 april är också dagen som den fackliga rörelsen vigt åt att hedra de som dött under arbete och i yrkessjukdomar.

– Vi på Ragn-Sells firar inte internationella arbetsmiljödagen på något speciellt sätt utan jobbar aktivt med de här frågorna dagligen. Jag vill ändå slå ett slag för att man tar tillfället i akt och faktiskt funderar över sin arbetsmiljö. Att man reflekterar över sitt beteende och tänker på hur var och en av oss kan bidra till en säker arbetsmiljö. Det är också en dag då vi hedrar dem som förolyckats och skadats i sitt arbete, säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef vid Ragn-Sells.

Sofia Blomdal är arbetsmiljöchef på Ragn-Sells Sofia Blomdal är arbetsmiljöchef på Ragn-Sells och har satt hög prio på att öka säkerheten för de anställda på företaget.

Sedan 2015, när Safety first initierades, är arbetsmiljön i ständig fokus på Ragn-Sells.

– Vi har lyckats minska arbetsplatsolyckorna med 70 procent vilket är fantastiskt bra. Hittills har vi haft mycket fokus på den fysiska miljön där vi lyckats göra en kulturförändring. Nu riktar vi också in oss på mjuka värden; att vi har en inkluderande arbetsplats där vi är öppna, pratar med varandra och inte om varandra och där vi säger ifrån när någon gör fel.

Sofia Blomdal vill, internationella arbetsmiljödagen till ära, passa på att lyfta företagets skyddsombud och arbetsmiljöombud.

– De är otroligt viktiga och de anställdas ombud, valda av sina kollegor. De är vårt bollplank och de bidrar till förbättringar och verkar för en bättre arbetsmiljö. Jag vill tacka dem för det som de gör och vet att de kan vara utsatta ibland, eftersom de kan upplevas som besvärliga. Våra skyddsombud och arbetsmiljöombud gör ett väldigt viktigt jobb.