rs_pp_circular-economy_bg_4000x2250px_001.jpg

Annie Lööf: Cirkulär ekonomi är helt avgörande för minskade utsläpp

En timme, fyra högaktuella teknikspår, alla med samma mål; att skapa ett mer hållbart samhälle. Det var vad Centerpartiets ledare Annie Lööf fick ta del av under sitt virtuella studiebesök hos Ragn-Sells med innovationsbolag.

21 maj 2021

- Det här var ett riktigt intressant möte med Ragn-Sells. Den cirkulära ekonomin är en helt avgörande del för minskade utsläpp. Sverige ligger långt fram med ny teknik, att rena aska och vatten, återvinna metaller och utvinna resurser. Det är helt avgörande för vår ekonomi, säger Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.

Nyckeln till ett hållbart samhälle är att använda de resurser vi har, om och om igen. Kort sagt, den cirkulära ekonomin är helt avgörande för att minska våra utsläpp.

annie-loof-20210520_01.jpg "Sverige ligger långt fram med ny teknik, att rena aska och vatten, återvinna metaller och utvinna resurser. Det är helt avgörande för vår ekonomi", säger Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.

Under mötet gjordes nedslag i fyra av Ragn-Sells högaktuella teknikspår:

  • Lösningar för cirkulation av produkter av kväve och fosfor från avloppsvatten och -slam, där forskning och utveckling idag sker via innovationsbolaget EasyMining.

  • Ash2Salt-tekniken som kan utvinna bland annat Kalium ur flygaska. Här pågår bygget av den världsunika anläggningen på Högbytorp (i Bro strax utanför Stockholm).

  • Lösningar för att ur avfallsströmmar kunna fånga värdefulla resurser såsom sällsynta jordartsmetaller samt att med hög precision ta bort toxiska tungmetaller och organiska ämnen såsom PFAS ur vatten - en viktig pusselbit för avgiftning och resursåterföring bland annat inom industrin och vid gruvdrift. Forskning och utveckling sker via innovationsbolaget Chromafora, där Ragn-Sells är huvudägare.

  • Ny innovativ teknik för storskalig resursåtervinning av oljeskifferaska där vi kan åstadkomma stora nettominskningar av koldioxidutsläpp och undvika brytning av jungfrulig kalksten. Arbetet pågår idag i Ragn-Sells estniska verksamhet i samarbete med bl.a. Tallinn University of Technology (TalTech) och University of Tartu.

- Vi är glada och tacksamma över att Annie Lööf visade ett stort intresse och tog sig tid att träffa oss. Politiken är viktig – de är möjliggörare för att vi och fler andra innovatörer med ett cirkulärt tänk, ska få möjligheten att använda våra cirkulära lösningar och de återvunna råvarorna för att skynda på den cirkulära transformationen. Idag begränsas vi av föråldrade regelverk och styrmedel, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.