Amanda Björnram

Amandas väg till jobbet hon brinner för

Amanda tog steget in i yrkeslivet genom Ragn-Sells Young Professionells program efter att ha avslutat sina studier vid Linköpings universitet, vilket gav henne en smidig start. Idag jobbar hon som produktionsingenjör och ska se till att solceller hjälper Ragn-Sells att nå sitt hållbarhetsmål.

13 okt 2023

Amanda studerade till civilingenjör inom energi, miljö och management på Linköpings Universitet. På utbildningen fokuserades det mycket på hållbarhet och miljöfrågor, samt en del på avfall och avfallshantering.

- Ragn-Sells var ett intressant företag, och jag visste att personer från tidigare årskullar hade gått deras Young Professionals program. Så det kändes intressant direkt när jag letade efter ett traineeprogram jag ville delta i, säger Amanda.

Idag arbetar hon som produktionsingenjör på Ragn-Sells anläggning  Härradsudden, Norrköping, något som hon trivs mycket bra med. På fritiden tillbringar hon mycket tid i naturen med vandring.

- Jag tycker att vandring är mycket roligt, och jag föredrar att vara ute i skog och natur på fritiden. Jag har även börjat spela discgolf även om det är svårt, säger Amanda och ler.

Young Professionells-programmet

Amanda berättar att hon alltid har velat arbeta med något som hon tycker är roligt men också något som är viktigt för samhället. Ragn-Sells passade väl in i den beskrivningen med tanke på företagets syn på cirkulär ekonomi och hållbarhet. Hon såg även Young Professionals-programmet som en mjukstart efter sina studier.

- Jag var nyexaminerad, och detta var en fantastisk möjlighet att delta i programmet. Dessutom fick jag träffa en person under intervjun som hade gått Young Professionals-programmet tidigare och som berättade om sina erfarenheter. Då kände jag att detta var rätt för mig, berättar hon.

När Amanda började Young Professionals-programmet var det två andra deltagare förutom henne. Hon berättar att det var stödjande att ha någon som gjorde samma resa, och trots att de var utspridda över landet hade de regelbundna möten.

- Vi kunde ställa alla möjliga frågor till varandra och lösa problem tillsammans. Jag var i Norrköping, Ludwig i Göteborg och Maja i Umeå, men ändå hade vi veckovisa möten via Teams och träffades minst en gång i månaden. Det var ett värdefullt samarbete, säger Amanda.

IMG_6622.JPG Från vänster: Amanda Björnram, Ludvig Söderbom, Maja Lindblad som alla gick Young Professionals-programet tillsammans.

"Ta chansen och utnyttja tiden"

Om man deltar i Ragn-Sells Young Professionals-program bör man verkligen utnyttja tiden, enligt Amanda. Hon beskriver att deltagarna fick mycket frihet under programmet och hade möjlighet att knyta kontakter och träffa många nya människor, vilket var ovärderligt när programmet avslutades.

- Detta är en fantastisk möjlighet att få en mycket bra introduktion till avfallsbranschen under ett år. Man får tid att lära sig hur allt fungerar och kommer in i arbetet på ett helt annat sätt, säger hon.

Drivande i projektet med solceller

Ragn-Sells har gått i tankar om att installera solceller, så när Amanda deltog i Young Professionals-programmet arbetade hon med ett projekt där de genomförde en förstudie där hon undersökte fler möjliga placeringar för solceller inom affärsområdet Treatment & Detox.

- Vi har ju stor deponiyta på Härradsudden varav en del av ytan har en sluttning i söderläge, som verkligen skulle vara lämplig för solceller, berättar Amanda
Dessutom har de precis byggt ett eget högspänningsnät på Häradsudden, vilket innebär att Ragn-Sells kan använda energin från solcellerna på hela anläggningen, i stället för att vara begränsade till en specifik plats på grund av elnätets kapacitet.

-Genom att installera solceller blir Ragn-Sells mer hållbara och det hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål. Dessutom är det fördelaktigt för elnäten att ha elproduktion nära konsumtionen för att minska transportbehovet längs elnätet, avslutar Amanda.