#ÄLSKADESTAD - samarbetet som gynnar Stockholms stad

#ÄLSKADESTAD - samarbetet som gynnar staden

#ÄLSKADESTAD är ett unikt samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad. Trots sina vitt skilda verksamheter har dessa aktörer tillsammans hittat en hållbar modell för att verka för en ren och framkomlig stad.

01 mar 2020

I ett Stockholm som växer ökar efterfrågan på leveranstrafik in och ut ur staden. Dessa transporter är en förutsättning för en attraktiv stad, samtidigt som de både drabbas av och är en del av en begränsad framkomlighet. Tack vare god samarbetsvilja och gemensamma visioner har ett viktigt arbete nu inletts för att bidra till minskad trängsel och förbättrad luftkvalité.

Bring och Ragn-Sells har utvecklat en kommersiellt hållbar modell, som inte är subventionerad av tredje part, för att kombinera leveranser av paket med hämtning av återvinningsmaterial ex. kartong, papper och trä i små eldrivna fordon. Fler leveransflöden kan kopplas på framöver och fler aktörer är välkomna in i samarbetet. Initiativet har fått en egen hashtag – #ÄLSKADESTAD.

#ÄLSKADESTAD - hållbart samarbete som gynnar staden Fordonet har tillstånd att åka på gågator och torg.

#ÄLSKADESTAD

Samarbetet lyfts fram via ett kommunikationskoncept som ska skapa engagemang och öka intresset för en attraktivare stad. Det bygger på en gemensam nämnare – kärleken till vår stad – och välkomnar fler att ansluta sig. Med fler branschöverskridande samarbeten kan vi tillsammans öka takten för utvecklingen av hållbara miljöinitiativ som gynnar en levande stadsmiljö.