Möt Ragn-Sells experter under Almedalsveckan!
Möt Ragn-Sells experter under Almedalsveckan!

Ragn-Sells experter i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan 2019 kommer flera av Ragn-Sells experter att vara på plats. Vår expertis spänner från övergripande frågor så som cirkulär ekonomi, hållbara upphandlingar och hållbar stadsutveckling, men även kring praktisk etablering av cirkulära lösningar, forskning och utveckling av nya metoder och arbetssätt.

24 jun 2019

Vi kan sätta frågor i ett sammanhang, bidra med uppdaterade trendspaningar och blicka framåt mot ett mer hållbart samhälle. Här är en närmare titt på några av våra profilerade experter. Kontakta dem gärna direkt för eventuella samarbeten eller bara för att boka in ett möte.

Pär Larshans Pär Larshans, hållbarhetschef
Pär är en välkänd näringslivsprofil och hållbarhetschef på koncernnivå för Ragn-Sells. Han är eftersökt som föredragshållare och expertkommentator inom ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor.
Under året har Pär bland annat drivit frågan kring att Sveriges kommuner och myndigheter behöver ta sitt ansvar och börja ställa krav på återvunnet i sina upphandlingar.

Expertområden: Cirkulär ekonomi, hållbara upphandlingar, förtroendefullt samarbete, social och ekologisk hållbarhet.
070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Anders Kihl

Anders Kihl, strategi- och utvecklingschef
Anders leder Ragn-Sellskoncernens strategiska arbete och brinner för hur vi kan ställa om till en cirkulär ekonomi och öka välståndet utan att leva över jordens tillgångar. Under året har flera nya partnerskap etablerats men avsikt att öka fosforåterföringen och minska brytningen av denna kritiska råvara med hjälp av tekniker där fosfor utvinns från bland annat avloppsslam och flygaska.

Expertområden: Fosforåterföring, cirkulär ekonomi i praktiken, innovation och utveckling, hållbara upphandlingar.
010-723 26 84, anders.kihl@ragnsells.com

Erik Wastesson Erik Wastesson, marknadsområdeschef City Services
Erik är en av eldsjälarna bakom det uppmärksammade initiativet #älskadestad, där Ragn-Sells, Bring, Vasakronan och Stockholms stad samarbetar för att minimera antalet körda kilometer – och därmed miljöbelastningen. I början av 2019 exporterades även konceptet till våra kollegor i Norge och rullar nu på Oslos gator under namnet Elskede By.

Expertområden: Samlastning, citylogistik, hållbara städer.
010 723 45 44, erik.wastesson@ragnsells.com
Lisa Wigh Lisa Wigh, agronom och affärsutvecklare
Lisa är agronom och affärsutvecklare med fokus på resursåterföring ur avloppsslam. Hon är också en av experterna i regeringens expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam.

Expertområden: Resursåterföring ur avloppsslam, slam.
070-927 48 05, lisa.wigh@ragnsells.com
Anna Lundbom

Anna Lundbom, Marknadschef, EasyMining AB
Anna är marknadschef för det Ragn-Sellsägda innovationsbolaget EasyMining. EasyMining har flertalet världspatent för bland annat utvinning av fosfor och kalium ur olika typer av askor och slam. Hon har en bred erfarenhet av affärs- och strategiutveckling såväl operativt som strategiskt.

Expertområden: Resursåterföring, Ash2Phos (Fosfor), Ash2Salt (Kalium).
070-927 28 29, anna.lundbom@ragnsells.com