alexander_hero.jpg
Alexander Nikonoff är en av tre som går Ragn-Sells Young Professionals-program, ett program med fokus på unga och nyutexaminerade produktionsingenjörer.

"Praktiken ger mig större förståelse för hela processen"

När Alexander Nikonoff våren 2020 blev klar med sin civilingenjörsexamen i Kemisk biologi vid Linköpings Universitet fick han möjligheten att hoppa in på ett föräldravikariat på Ragn-Sells anläggning Häradsudden utanför Norrköping. Snart därefter öppnades ansökningarna till Ragn-Sells Young Professionals-program och Alexanders föräldravikariat blev en fast anställning och han fick en av tre platser i programmet.

19 jan 2021

- Jag var helt inställd på att det skulle vara ett föräldravikariat på ett drygt år men ganska snabbt blev jag erbjuden en fast anställning och plats i Young Professionals-programmet. Det har gett mig schemalagd praktik ute i verksamheten, tillgång till en mentor och en rad utbildningar som ger mig en unik chans att lära känna verksamheten på riktigt. Jag kommer lära mig hur det fungerar ”ute på fältet” vilket ger mig ovärderliga kunskaper i framtiden, säger Alexander Nikonoff.

Hösten 2019 startade Ragn-Sells upp ett nytt program med fokus på unga och nyutexaminerade produktionsingenjörer. Detta som ett led i att säkerställa dagens och framtidens kompetens inom företaget. Programmet Young Professionals är ett 10 månader långt program där teorin från deras utbildning knyts ihop med praktiskt arbete i hela företaget. Det ger deltagarna möjlighet att lära känna verksamheten och företaget i stort. De nyutexaminerade erbjuds även en mentor från organisationen.

Alexander har under sin studietid arbetat extra i laboratorium och upptäckte tidigt att gas, i alla dess former, var något som han var extra intresse av. Alexander har nu gått halva programmet och har redan fått leda flertalet projekt samt vidareutbildat sig till Gasföreståndare – vilket är ett krav att varje anläggning som hanterar gas ska ha.

Som en del av Young Professionals-programmet kommer deltagarna att gå flera utbildningar samt praktisera inom flera delar av verksamheten, inte bara på den egna anläggningen.
- Praktiken ger mig en större förståelse för hela processen. Jag har redan varit på praktik på asklinan där jag spenderade 3 dagar med att lära mig köra hjullastare. Det har gett mig en större förståelse för hur kommande projekt kan påverkas av verksamheten samt av yttre omständigheter, säger Alexander.

Något Alexander återkommer till är människorna.
- Redan under min första intervju slogs jag av alla intressanta människor som arbetar på Ragn-Sells, det är en härlig bredd med allt från miljöarbetare till kemister och doktorander. Vi hade avsatt en timme för anställningsintervjun men det slutade med att jag blev kvar en halv dag och fick möjlighet att sitta ner och prata med flera personer och fick en rundtur på anläggningen, säger Alexander, och fortsätter.

- Jag slogs av en nybyggaranda och visionen inom bolaget. Att man vågar testa och vågar göra fel. Jag upplevde ingen stress även om möjligheterna hopar sig och mycket skulle ha gjorts igår, avslutar Alexander.