Ragn-Sells Akademin

Ny lärmodell säkrar Ragn-Sells framtid

Ragn-Sells Akademin erbjuder utbildningar för alla medarbetare i Ragn-Sellskoncernen. Syftet är dels att vidareutveckla de anställdas kompetens, dels att förbereda organisationen på morgondagens utmaningar och möjligheter. Under 2021 började akademin aktivt att införliva en modell med lärresor med internutbildningen i koncernen.

19 apr 2022

- Som arbetsgivare måste vi skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande, så att alla på Ragn-Sells har de kunskaper som krävs för att hänga med när utvecklingen går i allt snabbare takt. Den ökande digitaliseringen och behovet av att lära i nära anslutning till att arbetsuppgifterna utförs gjorde att vi började varva insatser med arbete, förklarar Kristina Eklund Nielsen, som är chef för Ragn-Sells Akademin.

Att etablera en lärandekultur

För att lägga grunden för den kompetens och sakkunskap som krävs för framtida framgångar måste Ragn-Sells göra det möjligt för medarbetarna att utveckla sina färdigheter och växa yrkesmässigt inom företaget. Och för att kunna göra det måste Ragn-Sells bli en lärande organisation – ett företag som främjar en lärandekultur i syfte att bli mer konkurrenskraftigt. Ragn-Sells Akademin är motorn i denna pågående omvandling, som tog ett stort steg framåt under 2021 genom att en ny lärmodell infördes.

Traditionella utbildningsmodeller fungerar inte alltid så bra i arbetslivet. Deltagarna tycker ofta att det är svårt att faktiskt tillämpa sina nya kunskaper, och kämpar med att tillskansa sig nya beteenden och vanor efteråt. En studie visade att bara 1 av 6 deltagare i kurser som byggde på traditionella utbildningsmodeller lyckades omsätta sina nya kunskaper i praktiken.

Vi som arbetsgivare måste skapa förutsättningar för kontinuerlig fortbildning och utveckling, så att alla på Ragn-Sells har de kunskaper som krävs för att hänga med när utvecklingen går i allt snabbare takt.

Kristina Eklund Nielsen

chef för Ragn-Sells Akademin


En modell med lärresor som inspirerar till engagemang

Ragn-Sells Akademin införde en modell med lärresor för att komma till rätta med de brister som mer traditionella utbildningsmodeller har. Nu bygger alla kurser och initiativ på detta koncept. I ett initiativ som baserar sig på lärresor bygger man upp en serie med interaktioner och innehåll som syftar till att införliva den nya kunskapen med medarbetarens handlingar.

- En stor fördel med en modell med lärresor är att den har utformats för att uppnå hållbara beteenden och förbättrade resultat på effektivast möjliga sätt, säger Linda Haavisto, projektledare vid Ragn-Sells Akademin.

Det innebär att strategierna nu inkluderar verktyg och interaktioner före, under och efter ett kompetensutvecklingsinitiativ eller en kurs, för att säkerställa att deltagarna tillskansar sig den nya förmågan. Det betyder också att enskilda medarbetare spelar en roll för den framtida utvecklingen genom att fungera som ambassadörer och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

När arbetet sker efter en tydlig process där Ragn-Sells Akademin skapar verktyg för att stötta deltagare i lärinsatser inför, under samt följer upp och stöttar efteråt, så lyckas hela 5 av 6 deltagare få effekt av lärinsatsen där de applicerar sina nya kunskaper. Ragn-Sells Akademin hjälper därmed till att få det att hända på riktigt.

I bilden ”Hållbar inlärning hos Ragn-Sells” nedan illustreras den process som Ragn-Sells Akademin tillämpar. För att skapa en tydlig lärresa tar Ragn-Sells Akademin fram mallar för interaktioner och stödmetoder som hjälper deltagarna att granska resultat och effekter, förstå affärsnyttan, inse vilka uppgifter som är avgörande för verksamheten och behålla målen för kursen i sikte.

- Vårt arbete för att bli en lärande organisation pågår hela tiden, men den snabbare utvecklingstakten under de senaste åren har intensifierat detta arbete, säger Nielsen.

Sustainable_learning_R-S_SE.jpg