Bottenplattan på nya anläggningen är på plats och just nu reser man stommen i stål.
Januari 2021. Bottenplattan är på plats och man reser stommen i stål.

Bygget av Ash2Salt anläggning tar form

I maj 2020 togs första spadtaget på en ny världsunik anläggning som bygger på Ragn-Sellsägda EasyMinings patent för att utvinna kommersiella salter ur flygaska. Nio månader har passerat och trots coronapandemin går det stora byggprojektet bra och enligt plan.

25 jan 2021

Mikael Hedström, VD på Ragn-Sells Treatment & Detox, berättar att han kan följa bygget på länk och se hur byggnaden börjar ta form via en kamera. Anläggningen byggs på Ragn-Sells största avfallsanläggning Högbytorp i Bro strax nordväst om Stockholm.

- Bottenplattan är på plats och just nu reser man stommen i stål. Halva byggnaden är på plats. Nästa steg blir att klä stommen med Paroc-element, dvs själva fasaden som består av isolering och plåt, berättar Mikael.

Samarbete mellan flera entreprenörer

Ett antal olika entreprenader är involverade i bygget. Byggprojektledningen sköts av Midroc som har lång erfarenhet av den här typen av större byggprojekt. Deras uppgift är att tillsätta och leda samordningen mellan leverantörerna och att hålla i tidsplanen.

MKL Bau, ett polskt byggföretag, är på plats för att resa byggnaden. Den tekniska utrustningen för att utvinna salter av flygaskan levereras av företaget Hitachi Zosen Inova och hittills har tankar till bottenplanet levererats och börjat installeras.

I mitten på februari ansluter anläggningens nya produktionschef Mattias Lindblad till projektet. Han behöver inte ta många steg till nya arbetsplatsen från grannen E.ON där han var med om att bygga upp den stora rötningsanläggningen. En viktig arbetsuppgift blir att sätta ihop det personalteam på ca 14 personer med olika kompetenser som ska sköta driften av nya anläggningen.

- Precis som E.ONs biogasanläggning är det här ett unikt projekt och Mattias har gedigen erfarenhet av driftsättning, vilket är en viktig kompetens för uppdraget utöver ledarskapsbakgrund, säger Mikael.

En skylt visar hur Ash2Salt-anläggningen kommer att se ut En stor skylt intill byggplatsen visar hur Ash2Salt-anläggningen kommer att se ut.

Säkerheten går först

Ragn-Sells har ett samordningsansvar för arbetsmiljön i byggprojektet inom ramen för det viktiga arbetet med Safety First. Det har bland annat tagits fram en anpassad avvikelserapportering och riskanalys för bygget. En person med behörig arbetsmiljöutbildning, en sk BAS U, ingår i projektteamet och man följer en fastställd arbetsmiljöplan som alla leverantörer och parter måste förbinda sig till. 

Minskat koldioxidutsläpp

Flygaska klassas som farligt avfall och är vad som blir kvar när rökgaserna från avfallsförbränning renas. Ash2Salt anläggningen ska tvätta flygaskan och ur den utvinna salterna natriumklorid, kalciumklorid och kaliumklorid för olika kommersiella användningsområden. Redan idag anländer stora mängder flygaska in till Högbytorp, bland annat från E.ON. När anläggningen står klar blir Ragn-Sells den enda aktören på världsmarknaden som kan utvinna salter ur flygaskan. Förra året fick Ragn-Sells ett bidrag på 51 miljoner kronor från Klimatklivet till projektet tack vare den stora minskning av koldioxidutsläpp som utvinningsprocessen innebär.

- För avsättningen av salterna har vi ett avtal med den norska saltgrossisten GC Rieber och vi vet redan idag ungefär hur mycket vi kommer att kunna leverera när anläggningen är igång, säger Mikael.

Driftsättning av den nya Ash2Salt anläggningen är beräknad till sommaren 2022.