Fosfor_1160x480.png

Ragn-Sells verksamhet inom Agro växer

Ragn-Sells arbetar bland annat med återvinning av växtnäring från avloppsslam. Mer om verksamheten framgår i intervjuerna med två av våra agronomer, Magnus Blad och Lisa Wigh.

19 jan 2020

Avloppsslam är en restprodukt från kommunala avloppsreningsverk. Det är också en fantastisk växtnäringsresurs. Ragn-Sells Agroverksamhet hjälper till att återföra värdefulla resurser från slam för ökad tillväxt i jordbruk. Verksamheten växer stadigt och erbjuder nya spännande tjänster löpande. Klicka in och läs mer under Lediga jobb