Ragn-Sells erbjuder rapporter för minskad CO2

Ny rapporteringstjänst - stöd för minskade koldioxidutsläpp

Ragn-Sells kunder har nu möjlighet att få fram data på mängden utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e) som deras avfall genererar. Det nya rapporteringsverktyget ger även bra stöd för och möjligheter till att fatta rätt beslut för att minska verksamhetens klimatpåverkande utsläpp.

20 jan 2023

Rapporterna går att få fram via en tilläggstjänst i Ragn-Sells Kundportal – en digital kundanpassad portal som alla kunder till Ragn-Sells erbjuds. I portalen administreras avfallshanteringen av kunden själv och statistikrapporter över mängder och vikter skickas ut automatiskt. I det nya rapporteringsverktyget kan kunden nu också få data på hur stor CO2e-påverkan det genererade avfallet har ur ett klimatperspektiv.

Vi har använt rapporteringsverktyget när vi har räknat på investeringar.

Emma Johansson, Nexans

De nya nyckeltalen ska göra det enklare att ta beslut med hänsyn till miljön. Emma Johansson på det franska kabel och fiberföretaget Nexans är en av de som sett fördelarna med rapporten. Hon berättar att CO2e-rapporterna används som ett underlag för nya investeringar. 

- Vi har använt rapporteringsverktyget när vi har räknat på investeringar som bland annat skulle minska vårt avfall. Det har gjort att vi har kunnat få med CO2e-besparingen på borttransport och förbränningen av avfallet i investeringsförfrågan.

Ragn-Sells rapporteringsverktyg ger bra beslutsunderlag

Ett bra beslutsunderlag

Med CO2e-rapporten blir det möjligt för kunder att tolka vad som blir viktigast att minimera av det genererade avfallet. Det är till exempel inte bara mängden avfall som påverkar, utan även vilket typ av material som slängs och hur behandlingen ser ut. Det har Pia Saveborn på Ikano bostadsproduktion märkt.

- Vi använder CO2e-rapporten för att följa upp belastningen från olika typer av avfall, till exempel belyser den att små volymer av vissa material ger stora utsläpp. Detta ger oss värdefulla nyckeltal för varje material och vi kan på så sätt se vilka avfall som blir viktigast att minimera, berättar Pia Saveborn.

Vill du veta mer?

Är du redan kund och har en Kundportal  logga in och läs mer om rapporteringsverktyget under Verktyg i menyn.

Vill du bli kund och få tillgång till klimatrapporteringen – kontakta oss på kundservice@ragnsells.com eller fyll i formuläret här 

 

Fakta: Vad är Koldioxidekvivalenter (CO2e)?

Se Naturvårdsverkets definition ovh beräkningsmodell