Ragn-Sells ledarskapsmodell 5C

Ledarskapsmodell stöttar chefer och medarbetare i Ragn-Sells

Ragn-Sells verkar på en marknad som är under omvandling. Det ställer krav på ledarskapet i företaget. Det gäller att hitta nya sätt att arbeta, att kunna leda i förändring och att främja en företagskultur som stödjer den långsiktiga strategin. För att stärka chefer och övriga medarbetare arbetar Ragn-Sells efter en ledarskapsmodell. Modellen heter 5C.

07 mar 2023

– Vi lever i en värld som förändras snabbt och som står inför stora samhällsomställningar. För att vi som individer och företag ska följa med i utvecklingen behöver vi vara proaktiva och säkra rätt kompetens, både nu och i framtiden, säger Kristina Eklund Nielsen, chef för strategisk kompetensutveckling.

Ledarskaps- och kulturmodellen 5C vägleder Ragn-Sells och ledarna i företaget i hur de ska agera och engagera medarbetare i företagets förändringsresa. 5C är också en viktig del i arbetet med att förverkliga Ragn-Sells mål och strategier.

Ragn-Sells ledarskapsmodell

5C-modellen fungerar även som en guide för hur medarbetarna ska agera i sitt eget ledarskap. Därför är 5C modellen en viktig del i Ragn-Sells utvecklingssamtal och i medarbetarundersökningen.

Ett lärande uppbyggt som ett program

​​​​​​​Ragn-Sells Akademin fick under 2022 i uppdrag att skapa ett lärande för hela koncernens ledare där alla får en inblick i syftet och bakgrunden till ledarskaps- och kulturmodell 5C samt en möjlighet att reflektera över och arbeta med sitt ledarskap.

För att lärandet ska få en så bra effekt som möjligt, och ge deltagarna en möjlighet att utvecklas genom en hållbar beteendeförändring, är programmet fördelat över en längre period. Lärandet är digitalt och skickas ut till deltagarna som en lärresa under cirka 9 månader.

Den första modulen är en inledning kopplat till ledarskap i Ragn-Sells och där deltagarna gör en självskattning kring sitt ledarskap innan programstart. Därefter sker ett lärande kopplat till varje C (se bilden ovan) i ledarskapsmodellen och där varje modul har ett upplägg som man känner igen:

  • en beskrivning av betydelsen av varje C
  • filmer där deltagarna möter ledare i olika delar av bolaget som ger konkreta tips och berättar om utmaningar kopplat till aktuellt C
  • tips och övningar för deltagarna och verktyg att använda i dialog med medarbetarna.


För att det verkligen ska ge effekt arbetar deltagaren med en handlingsplan där hen reflekterar över sina styrkor och utvecklingsområden. Handlingsplanen har en tydlig koppling till utvecklingssamtal och medarbetarundersökningen.

Chefsinvolvering - en framgångsfaktor för att lycka

– Att engagera cheferna till de ledare som deltar i programmet är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för att vi ska få den effekt och den hållbara beteendeförändring som vi strävar efter, förklarar Kristina Eklund Nielsen.

Själva programmet avslutas med en självreflektion där deltagarna även jämför sin utveckling med den självskattning som gjordes innan programstart. Handlingsplanen är levande och den tar deltagarna med sig och arbetar vidare med efter avslutat program.

– Det är framförallt lärandet kopplat till 5C:s ”Collaboration” som gett mig mest. När jag inkluderar mina medarbetare kan vi kan sätta tydliga mål tillsammans. Då handlar det inte bara om vad jag som ledare kan bidra med utan vad vi gemensamt kan göra för att nå målen, säger Daniell Rojas, sektionschef på Ragn-Sells.

Vid sidan av 5C-programmet pågår även andra initiativ för att utveckla ledarna inom Ragn-Sells. Ett exempel är insatser för att stärka cheferna i deras kommunikativa ledarskap.

5C ett exempel på Ragn-Sells lärmodell

5C-programmet bygger på den lärmodell som Ragn-Sells började att arbeta med under 2021 och där man skapar lärresor som utformas för att uppnå hållbara beteenden och förbättrade prestationer. Läs mer om det arbetet här Ny lärmodell säkrar Ragn-Sells.