christian_olhans1160x480.jpg
Christian Olhans, affärsområdeschef avfall inom Borlänge Energi ger tips om hur kommuner enkelt kan ställa krav på återvunna material i sina upphandlingar.

Fem tips för mer återvunnet i upphandling

I Borlänge finns det många konkreta exempel på hur kommunen kan ställa krav på återvunnet material i kommunala upphandlingar. Att köpa begagnade kontorsmöbler, återanvända byggmaterial och ställa krav på fossilfria produkter är några av dem.

16 nov 2018

Vi frågade Christian Olhans, kommunägda Borlänge Energi, om fem tips på hur kommuner kan ställa krav på återvunnet material i kommunala upphandlingar.

1. Bestäm vart vi vill

Vill vi ha återanvändbara saker, vill vi ha fossilfritt, vill vi driva på utvecklingen, vill vi följa beslutade policys, vill vi följa lagstiftade mål?

2. Lär känna marknaden

Det kanske till och med så att marknaden ligger på en högre nivå än vad vi har kännedom om. Ibland kan leverantörer behöva få en högre kunskap, lägg den tiden. Ofta kan det räcka med ett mail eller telefonsamtal innan förfrågningsunderlag går ut.

3. Anpassa kravbilden

Olika branscher är olika mogna, vissa har naturligt väldig hög miljömedvetenhet, andra har inte haft förutsättningar att vara med. Någon leverantör är ju faktiskt sämst, men det är också där största framstegen kan ske.

4. Enkelhet

Gör det enkelt, all form av komplicerade krav gör upphandlingen jobbig. Ett exempel: vill vi ha fossilfrihet, sätt det som skallkrav. Ju enklare, ju bättre för alla parter.

5. Våga!

Om inte du eller jag gör det, vem ska då ställa krav? Någon annan?