Examensarbete om statusläge för vattenrening på våra anläggningar

Ragn-Sells är i behov av att få en helhetsbild över några av våra anläggningarnas vattenhantering för att gemensamt kunna utveckla anläggningarna och bolaget vidare.

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Vårt arbete bidrar till ett bättre samhälle och en bättre miljö. Som företag vill vi vara ett bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Efterlevnad av miljö-och avfallslagstiftning är en ytterst viktig del i vårt dagliga arbete.

Affärsområdet Recycling har idag cirka 40 tillstånds- och anmälningspliktiga avfallsanläggningar i Sverige och det ställs allt större krav på vattenhanteringen vid tillståndsansökningar, anmälningar och egenkontroll. Därför behövs en helhetsbild över anläggningarnas vattenhantering för att gemensamt kunna utveckla anläggningarna vidare.

Vi erbjuder

  • Ett spännande examensarbete inom ett av Sveriges viktigaste branscher
  • Lära känna Ragn-Sells, vad vi gör och framtida utveckling
  • Möjlighet till en trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor


Projektbeskrivning

Syftet med examensarbetet är att få en helhetsbild över vattenhanteringen på Recyclings alla anläggningar. Rapporten ska svara på hur Recyclings olika anläggningar hanterar vatten samt vilka krav, problem och lösningar som finns vidare utveckling av hanteringen.

Arbetet innefattar

  • Sammanställa och analysera data för ett 40-tal anläggningar
  • Identifiera och utvärdera reningstekniker som används
  • Ge kostnadssatta förslag på reningstekniker för ämnen där halter är avvikande
  • Analysera framtida krav på rening och vilka utmaningar och möjligheter som finns

Examensarbetet ska omfatta 30 högskolepoäng och kan påbörjas enligt överenskommelse.

Din Bakgrund

Vi söker dig som är i slutet av din utbildning som civil-eller högskoleingenjör inom miljö, teknik eller vatten. Du har ett miljöintresse och goda kunskaper i Excel.

Ansökan

Ansökan och frågor kan skickas till Miljöspecialist Jelina Strand på jelina.strand@ragnsells.com, telefon 0709 - 272 687.