Sverigeledning

Affärsledning

Magnus Uvhagen, Affärsområdeschef och VD, Recycling Sweden 
Mikael Hedström, Affärsområdeschef och VD, Treatment & Detox Sweden 

Funktionsansvar

Miranda Jensen, Miljö
Josefin Eriksson, Kvalitet
Anna-Karin Petursson, Arbetsmiljö
Cecilia Zarbell, Kommunikation
Caroline Hübenette och Sara Westberg, HR
Rolf Pihlqvist, Inköp och Fastighet
Alexander Nordstrand, Shared Services (ekonomi, lönekontor)
Max Bashtawi, IT