Forskning och utveckling

Forskning för framtiden

Ökad folkmängd och konsumtionen ställer nya krav på oss som återvinningsföretag. För att möta framtidens utmaningar måste vi ligga steget före. Därför är forskning en självklar del av Ragn-Sells verksamhet och vi har ägarintressen i flera innovationsbolag.

Vår utmaning är att ta fram, sammanfoga och utnyttja de kunskaper som behövs för att förbättra människans levnadsvillkor, utan att undergräva livets förutsättningar på jorden. Förutsättningar ändras, miljömål skärps och vi strävar efter att vara bland dem som tar fram goda exempel som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Att hitta fler sätt att göra avfall till nya resurser och genom detta driva på för en cirkulär ekonomi är ett prioriterat område inom vår forskning.

Läs mer om våra innovationsbolag här nedan eller gå in via länkarna till deras respektive hemsida.

EasyMining

Innovationer och processer för effektivare fosforutvinning. Sedan mars 2014 är EasyMining ett bolag i Ragn-Sellskoncernen.

Bolagets processer och tekniker för fosforutvinning är effektiva och producerar rena fosforprodukter, fosforgödselmedel eller foderfosfater. Oberoende av råvarans innehåll av föroreningar, som t.ex. tungmetaller, så blir produkterna rena. Värdefulla metaller i råmaterialet separeras för vidare användning och föroreningar så som kadmium och arsenik avlägsnas ur processerna.

Bolagets processer möjliggör utvinning och recirkulation av fosfor från samhällets avfall och bidrar därmed till att minska uttaget av naturens råvarutillgångar. Tillsammans med Ragn-Sells koncept för ”Hållbar slamförbränning” möjliggör vi att även fosfor i avloppsslam av låg kvalitet kan återföras till lantbruket.

Kontaktperson: Jan Svärd, vd 

EasyMinings webbplats


Chromafora

Chromafora: Hightech-teknik för kostnadseffektiv rening av vatten. Chromafora och Ragn-Sells ingick ett avtal om samarbete i juni 2014.

Chromafora tekniken öppnar upp unika möjligheter till en kostnadseffektiv rening av vatten. Detta uppnås genom en hög selektivitet emellan olika metaller och är en mycket intressant och banbrytande teknologi som går under namnet SELMEXT™.

Den höga selektiviteten emellan metallerna innebär att vi kan omvandla avfall till nya resurser, eftersom en högre rening och separation kan uppnås. Den största besparingen marknaden är att man selektivt kan ta bort farliga metaller och därmed minska mängden material som måste hanteras som farligt avfall.

Detta är ett led i det cirkulära ekonomi-tänket. Bland annat så kan askor renas och resurser som salter från dessa askor kan utvinnas. Från gruvvatten kan metaller utvinnas.

Tekniken är väldigt robust och skalbar, och är tillämpbar för många olika industrier.

Kontaktperson: Anders Kihl, styrelseordförande

Chromaforas webbplats


Massoptimering (MOSAB)

Ragn-Sells och MOSAB inledde samarbete i oktober 2015 och sedan 2019 är Ragn-Sells majoritetsägare i företaget.

MOSAB är ett kunskapsföretag som specialiserat sig på den omfattande och outvecklade hantering som uppstår i samband med anläggningsarbeten: schaktmassor. 

MOSAB arbetar med att skapa effektiva rutiner för återvinning av schaktmassor. Fyllnadsmassor som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur. Därför blir det allt viktigare att återvinna så mycket som möjlig av det material som schaktas bort. Faktum är att återvunnet material kan få nya egenskaper som gör att det fungerar bättre i både bärlager och asfalt.

Återvinning av material i kombination med transportoptimering kan spara stora belopp i ditt nästa anläggningsprojekt.

Kontaktperson: Marcus Georgson, tf VD