s_4ojwlnii8-anders-jilden_0.jpg

Pionjärer inom återvinning sedan 1928

Året är 1881 när Amandus Zakarias Leonard Sellberg startar Sellbergs häståkeri på Odengatan 45 i Stockholm. Vad han inte visste då var att han lade grunden till Sveriges främsta återvinningsföretag.

Det ska dock ta några år innan företaget får den inriktningen. Innan det gifter sig Amandus med Julia Axelia Häggberg, från Väderholmens gård i Sollentuna. Paret flyttar dit och får sedermera sonen Ragnar.

Sonen Ragnar Sellberg skulle visa sig vara en pionjär inom återvinning, dessutom med en innovationsförmåga som låg före hans tid. 1928 sålde han potatis och mjölk från Väderholmens gård i olika områden i Stockholm. Den unge Ragnar kom på tanken att ta med sig avfall från staden tillbaka till gården och hantera det där. Sagt och gjort, Väderholmens gård blev Sveriges första återvinningsstation.

Ragn-Sells är pionjärer inom återvinningRagn-Sells grundare Ragnar Sellberg, längst till vänster, på Väderholmens gård. 

Med samma grundtanke och samhällsnytta; att lämna jorden i ett bättre skick till kommande generationer, fortsätter Ragnar att utveckla verksamheten och 1933 blir han VD i AZ Sellbergs Åkeri AB. Vid den här tiden har företaget ett 100-tal hästar som blir allt färre - till förmån för bilarna. Företaget drivs på gården av flera generationer som alla bidrog och hjälpte till i den mån de kunde.

Efter en tur med generations- och arvskifte under 1960-talet säljs AZ Sellbergs Åkeri. Ragnar lämnar efter en tid posten som VD och ägnar sig åt sitt nya företag AB Norrtrim, som snabbt växer inom renhållningsbranschen.1968 byter båda företagen namn till Ragn-Sells AB. Ragnar fortsätter att lägga grunden för svensk återvinning och är en aktiv miljödebattör fram till hans död 1995.

Väderholmarna
I Sollentuna ligger Väderholmens gård där Ragn-Sells en gång startade och idag har sitt huvudkontor.

I tredje generation tillträder Erik Sellberg som koncernchef 2008. Både innan och efter har Ragn-Sells etablerat sig i fler länder.

Idag finns vi i Sverige, Norge, Danmark och Estland. 2010 bildas Ragn-Sellsföretagen AB.

Huvudkontoret ligger precis som i begynnelsen på Väderholmens gård i Sollentuna
utanför Stockholm. Sedan 2016 är Lars Lindén koncernchef.I artikelserien "Minnen från förr" ger medarbetare som varit på Ragn-Sells i flera decennier en tillbakablick och delar med sig av minnen.