Tack

Uppdaterad 2021-02-25 kl 11.00

Tack för ert tålamod förståelse och för att ni höll, och fortsätter hålla, avstånd. Från och med den 1 mars 2022 är våra medarbetare välkomna tillbaka till kontoret. Sjukdomsläget hos oss på Ragn-Sells har förbättrats och påverkar ej längre våra leveranstider i samma utsträckning.

Vi fortsätter att hålla oss uppdaterade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer som vi följt noga och konsekvent under hela den tid som vårt samhälle påverkats av pandemin. 

I vissa fall kan leveransstörningar fortsatt uppstå och bero på att sjukdomsläget fortfarande är ansträngt för våra kollegor inom vissa geografier. Det bör dock stabiliseras under kommande veckor. 

Vi vill rikta ett tack till våra kunder för ert tålamod, förståelse och för att ni hållit och fortsätter att hålla avstånd, under coronapandemin.

Ragn-Sells följer ansvariga myndigheters rekommendationer kring sjukdomar och andra krissituationer. Säkerhet om våra kunder och anställda har alltid högsta prioritering och vi anpassar löpande vår verksamhet.  

Om du har frågor, vänligen kontakta din kundansvarig eller vår Kundservice