Coronasituationen

Uppdaterad senast 2021-09-29 kl 09.00

Vi på miljöföretaget Ragn-Sells följer ansvariga myndigheters rekommendationer kring Corona. Säkerhet om våra kunder och anställda har alltid högsta prioritering och vi anpassar löpande vår verksamhet. Vi har beredskapsplaner för att hålla verksamheten i gång om medarbetare blir sjuka eller måste stanna hemma. 

Ragn-Sells finns i dag i fyra länder – Sverige, Norge, Danmark och Estland. Situationen i de olika länderna skiljer sig delvis åt, men vi följer utvecklingen löpande och följer alltid ansvariga myndigheters rekommendationer.

Om du har frågor, vänligen kontakta din kundansvarig eller vår Kundservice