Corona

Uppdaterad 2021-01-14 kl 09.00

Information angående leveranstider

Just nu märker vi av ett kraftigt ökat sjukdomsläge hos oss på Ragn-Sells och det kan komma att påverka våra leveranstider.

Det är i dagsläget främst Covid-19 som sprids inom organisationen. Vi har utfört ett flertal hygieniska åtgärder för att minska smittspridningen, och vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men i takt med att smittspridningen ökar i landet ökar den även hos oss på Ragn-Sells.  

Vi ber om ert överseende med eventuella leveransförseningar.

Ragn-Sells följer ansvariga myndigheters rekommendationer kring Corona. Säkerhet om våra kunder och anställda har alltid högsta prioritering och vi anpassar löpande vår verksamhet. Vi har beredskapsplaner för att hålla verksamheten i gång om medarbetare blir sjuka eller måste stanna hemma. 

Ragn-Sells finns i dag i fyra länder – Sverige, Norge, Danmark och Estland. Situationen i de olika länderna skiljer sig delvis åt, men vi följer utvecklingen löpande och följer alltid ansvariga myndigheters rekommendationer.

Om du har frågor, vänligen kontakta din kundansvarig eller vår Kundservice