Frågor och svar om coronaviruset

Uppdaterad senast 2020-12-15 kl 14.00

Vi på miljöföretaget Ragn-Sells följer höstens situation med Corona noggrant och på daglig basis. Säkerhet om våra kunder och anställda har högsta prioritering och anpassar löpande vår verksamhet efter ansvariga myndigheters rekommendationer. Vi  har beredskapsplaner för att hålla verksamheten i gång så långt som möjligt om medarbetare blir sjuka eller måste stanna hemma. Vi för en löpande dialog med våra kunder om hur vi tillsammans kan hantera situatuationen på bästa sätt.

Read the update from Ragn-Sells' CEO on the situation (December, 2020)

1. Följer Ragn-Sells riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten? 
Ja, det gör vi. Vi följer dagligen de rekommendationer och den information som kommuniceras ut från Folkhälsomyndigheten i de länder där vi har verksamhet. Spridningen av coronaviruset pågår fortfarande  och situationen är fortsatt allvarlig. Ragn-Sells kommunicerar löpande med personal och kunder.

2. Kan Ragn-Sells utföra sina uppdrag som vanligt?
Ja, det kan vi. Alla verksamhetschefer har beredskapsplaner för att kunna anpassa verksamheten så att den hålls i gång om medarbetare måste stanna hemma. Vi vet att många av våra kunder själva drabbas av situationen på olika sätt och har en löpande dialog med dem.

MSB har tagit fram en föreskrift där de specificerar vilka verksamheter i samhället som definineras som samhällsviktiga. Vår bransch ingår i listan vilket innebär att våra medarbetare ska erbjudas omsorg för barn så att samhällets viktiga funktioner kan upprätthållas.

3. Har Ragn-Sells ändrat något i sitt sätt att utföra uppdragen?
Säkerhet kommer alltid i första hand. För att bidra till att begränsa smittspridning har vi infört nya riktlinjer, som att begränsa fysisk kontakt och ersätta resor med online-möten. De flesta kunduppdrag utförs ungefär på samma sätt som vanligt. Här kan du läsa mer om instruktionerna till våra medarbetare.

4. Jag är kund och känner mig orolig, vad ska jag göra?
Vi förstår att den föränderliga situationen kan vara en källa till oro. Hör gärna av dig till din vanliga kontaktperson på Ragn-Sells. Om du är osäker på vem du ska vända dig till kan du mejla kundservice@ragnsells.com, så slussar vi dig rätt.

För vanliga uppdrag påminner vi om möjligheten att kommunicera med oss genom Kundportalen. För dig som redan har en portal sker inloggning via knappen högst upp till höger. Om du är kund till oss och vill veta mer om fördelarna med en Kundportal finns mer information här.

5. Har ni en plan för att ersätta frånvarande medarbetare?
Vi arbetar alltid för att säkerställa en god bemanning i verksamheten. Med anledning av situationen kring coronaviruset har alla verksamhetschefer dessutom tagit fram beredskapsplaner för att hålla arbetet i gång om medarbetare måste stanna hemma. Vi har också möjlighet att låna ut personal mellan olika anläggningar, om någon del av Sverige skulle drabbas hårdare.

6. Har ni infört några förhållningsorder för uppdrag där era medarbetare har nära kontakt med kunder?
Hela samhället behöver bidra till att begränsa smittspridning. Våra riktlinjer innebär bland annat att vi undviker fysisk kontakt, låter bli att ta i hand och ersätter vanliga möten med online-möten. Många av våra uppdrag innefattar inte heller i vanliga fall någon närkontakt med kunderna. Här kan du läsa mer om instruktionerna till våra medarbetare.

7. Planerar ni att stänga någon verksamhet?
Nej, vi planerar inte att stänga någon verksamhet. Vårt arbete går ut på att hålla verksamheten i gång som vanligt. Mycket av det vi gör är avgörande för såväl andra företag som lokalsamhället och det är viktigt att vi gör allt för att det ska fungera även i den här ovanliga situationen.

8. Mitt företag är kund hos Ragn-Sells, och vi påverkas så mycket just nu att vi inte kan utnyttja tjänsten. Hur fungerar det nu?
Hör av dig till din vanliga kontaktperson på Ragn-Sells. Vi har alla ett ansvar att begränsa smittspridningen i samhället och behöver hjälpas åt att hitta nya lösningar just nu.

9. Har ni medarbetare som sitter i karantän just nu?
Säkerheten kommer alltid i första hand för oss på Ragn-Sells. Det gäller för såväl våra medarbetare som våra kunder och samhället runt oss. Därför ska alla medarbetare som har symptom på luftvägsinfektioner eller liknande stanna hemma. Och medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån uppmanas att göra det för att ytterligare begränsa risken för smittspridning.

Ragn-Sells finns i dag i fyra länder – Sverige, Norge, Danmark och Estland. Situationen i de olika länderna skiljer sig delvis åt, men vi följer utvecklingen löpande och följer alltid ansvariga myndigheters rekommendationer.