Med anledning av Länsstyrelsens begäran om återkallande av tillstånd

Den 12 oktober 2016 meddelade Länsstyrelsen i Västra Götalands län att man begär att delar av tillstånd för Ragn-Sells avfallsanläggning Heljestorp återkallas.

Ansökan skickades in till mark- och miljödomstolen i Vänersborg och behandlingstiden för ärendet är i dagsläget okänt.

Vi vill förtydliga att begäran gäller endast biogasanläggningen och anläggningen för lagring och kompostering av slam från avloppsreningsverk. De andra två anläggningsdelarna, deponin samt behandling av farligt avfall, berörs inte av begäran om återkallande av tillstånd.

Just nu påverkas inga kunder av Länsstyrelsens begäran utan anläggningen fortsätter med ordinarie rutiner för verksamheten.

Vi har sedan övertagandet av anläggningen 2007 arbetat med regelbundna luktkontroller och vidtagit många förbättringsåtgärder.

Kundtjänstmedarbetare

Ragn-Sells Heljestorp

Avfallsanläggning

010-723 70 50