Utveckling av Ragn-Sells anläggning i Heljestorp

Ragn-Sells tog över avfallsanläggningen i Heljestorp utanför Vänersborg år 2007. Då hanterades drygt 100 000 ton avfall per år på anläggningen. År 2015 hanterades närmare fem gånger mer avfall, cirka 500 000 ton per år. Antalet medarbetare på anläggningen har också ökat under åren, från 30 till cirka 70 personer.

Efter att Ragn-Sells tog över anläggningen har flera stora investeringar gjorts, främst gällande sluttäckningen av befintliga deponier och anläggning av nya deponiceller. Ragn-Sells har även investerat i åtgärder för behandling av förorenat vatten för att minska lukt från anläggningen.

Regelbundna luktkontroller

Avfall luktar – mer eller mindre. Sedan år 1999 har anläggningen genomfört luktkontroller på anläggningen, något Ragn-Sells fortsatt med sedan övertagandet 2007. 2011 gjordes en toppnotering av antalet lukttillfällen, men efter det har de stadigt minskat, trots att mängden avfall nu är fem gånger större.

Ragn-Sells arbete med att utveckla anläggningen har alltså lett till förbättringar. 

Exempel på genomförda åtgärder på anläggningen:

  • Begränsning i vilka typer av avfall som tas emot på anläggningen
  • Ett nytt, automatiserat deponigassystem har införskaffats, vilket bland annat kommer att resultera i minskat läckage av deponigas
  • Investering i totalt 14 stycken luftpumpar, som syresätter förorenat vatten i dammar och förhindrar lukt
  • Rötningsanläggningens luftreningssystem har genomgått omfattande kompletteringar och ombyggnationer, bland annat en mer effektiv syregenerator för utgående luft
  • Biogödseln från rötningsanläggningen lagras nu i en täckt silo istället för i en öppen damm
  • En hall, vars ventilationsluft renas i ett filter, har uppförts för hantering av orötat avloppsslam

Många åtgärder har gjorts på anläggningen genom åren för att skapa en så modern anläggning som möjligt. Exempel på ytterligare åtgärder som är inplanerade är:

  • Att täcka kompakterat lagrat brännbart för att hindra nederbörd att tränga ned i materialet. Då minimeras lukten vid brytning/upplastning då det ska vidare till förbränningsanläggningen
  • Container för avskilt slam från lakvattenreningsanläggningen kommer att byggas in för att förhindra lukt till omgivningen
  • Avlastning av orötat slam och inlastning i hallen har optimeras för att tiden ska bli så kort som möjligt
Kundtjänstmedarbetare

Ragn-Sells Heljestorp

Avfallsanläggning

010-723 70 50