Anvisning för mätning, ritning och relationshandling

För att underlätta kommunikationen mellan Ragn-Sells och externa aktörer samt säkerställa kvaliteten på den information som levereras till Ragn-Sells i samband med projektering och byggnation finns en anvisning framtagen som definierar de krav Ragn-Sells ställer när det gäller mätning, ritningar och relationshandlingar.

Anvisningen beskriver t.ex. på vilket format och i vilket referenssystem geografisk information ska levereras, hur dwg-filer ska vara strukturerade för att kunna hanteras vidare i Ragn-Sells GIS-system och när under projektets gång geodata, ritningar och relationshandlingar ska levereras.

Anvisningen uppdateras vid behov, men minst årligen. Det är användarens skyldighet att kontrollera att senaste utgåvan används.