MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Plastförpackningar, övrigt

Various industrial plastics, unsorted

Materialet avser blandade förpackningar av industriell typ - exempelvis plastband, buntband, LDPE-film, kärl, pallsvep och dunkar. Materialet skall vara rent och torrt. Plastband är oftast PET eller PP, kan dock även förekomma andra sorter.

rs_737013_plastforpackningar_ovrigt.png
Färgkod plast

Plast

737013

Ladda ner materialblad för Plastförpackningar, övrigt
737013.pdf

pdf, 48,40 kb

Ja tack plastförpackningar, övrigt

Plastband, Buntband, Transportfilm, Krympfilm, Sträckfilm, Bubbelfilm, Pallsvep

Nej tack plastförpackningar, övrigt

Matförpackningar, Tejp, Snören, Metall

Återvinning av plastförpackningar, övrigt

Materialet går till materialåtervinning som tex nya påsar.

Ragn-Sells materialnummer 737013
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja