MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Kabel, Telekabel

Cable, Telecom cable

Avser all kabel med metallisk ledare som inte är farligt avfall.

rs_334956-kabel_telekabel.png
Färgkod metall

Metall

334956

Ja tack kabel, telekabel

Telekabel, Annan klen kabel med kopparledare (på rulle eller löst)

Nej tack kabel, telekabel

Kabel med annan metall som ledare, Fiberkabel (optofiber)

Återvinning av kabel, telekabel

Granuleras och omsmältning till ny koppar.

Ragn-Sells materialnummer 334956
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej