MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Aluminium med järn

Irony aluminum

Aluminium blandningar max 30% järn.

rs_334904_alu_med_jarn.png
Färgkod metall

Metall

334904

Ladda ner materialblad för Aluminium med järn
334904.pdf

pdf, 38,36 kb

Ja tack aluminium med järn

Aluminium blandad med ståldelar ex.vis trädgårdsmöbler, blandade legeringar

Nej tack aluminium med järn

Blandningar med mer än 30% järn

Återvinning av aluminium med järn

Omsmältning till nya produkter.

Ragn-Sells materialnummer 334904
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja