MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Formalin

Formaldehyde

Materialet avser formalin (formaldehydlösning) i emballage om högst 10 l eller 10 kg. Formalin misstänks kunna orsaka cancer vid hög exponering. Undvik att andas in ångorna.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Småkemikalier

427700

Ladda ner materialblad för Formalin
427700.pdf

pdf, 50,29 kb

Ja tack formalin

Formalin

Nej tack formalin

Antibiotika, Alkalier, Syror, Rengöringsmedel

Materialåtervinning

Avfallet samlas in och destrueras via förbränning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon elleransiktsskärm (visir)

Andningsskydd: B-, E- eller K-filter

Handskydd: Butylgummi

 

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 427700
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Ja
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej