MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Flytande färg, lösningsmedelsbaserad

Liquid paint, dissolving agents

Materialet avser lösningsmedels- eller linoljebaserad färg och lack i styckegods, tex fat, dunk. Uthärdad färg, härdare, isocyanater eller peroxider får ej förekomma. Färgen skall vara emballerad i avsett fat eller kärl.

rs_564672_losningsmedel_flyt_emb.png
Färgkod farligt avfall

Färg

543045

Ladda ner materialblad för Flytande färg, lösningsmedelsbaserad
543045.pdf

pdf, 51,06 kb

Ja tack flytande färg, lösningsmedelsbaserad

Flytande färg i emballage

Nej tack flytande färg, lösningsmedelsbaserad

Isocyanater, Härdare, Peroxider, Penslar, Rollers

Materialåtervinning

Materialet samlas in och transporteras till specialanläggning som sorterar och samförpackar materialen. Metaller återvinns och ur färgrester utvinns energi.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, Viton

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 543045
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja