MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Färgburkar, lösningmedelsbaserad

Paint cans, dissolving agents

Materialet avser alla typer av färger som är lösningsmedels- eller linoljebaserade, emballerade i fat, dunkar och burkar. Härdare, isocyanater eller peroxider får ej förekomma. Verktyg, penslar, rollrar och absorbenter sorteras separat.

rs_543040_fargburkar_losningsmedelsbaserad.png
Färgkod farligt avfall

Färg

543040

Ladda ner materialblad för Färgburkar, lösningmedelsbaserad
543040.pdf

pdf, 53,29 kb

Ja tack färgburkar, lösningmedelsbaserad

Färgburkar, Dunkar, Fat, Nagellacker

Nej tack färgburkar, lösningmedelsbaserad

Isocyanater, Härdare, Peroxider, Fogskum, Penslar, Rollrar, Linolja, Trassel, Trasor (självantändningsrisk)

Återvinning av färgburkar, lösningmedelsbaserad

Materialet samlas in och transporteras till specialanläggning som sorterar och samförpackar materialen. Metaller återvinns och ur färgrester utvinns energi.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, Viton

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 543040
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja