MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Bromsvätska

Brake fluid

Materialet avser bromsvätska, ej lösningsmedel.

rs_564690_bromsvatska.png
Färgkod farligt avfall

Lösningsmedel

564690

Ja tack bromsvätska

Alla sorters bromsvätska.

Nej tack bromsvätska

Lösningsmedel, spillolja, spolarvätska, vatten.

Återvinning av bromsvätska

Materialet samlas in och destrueras genom energiåtervinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 564690
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja