Bekämningsmedel flytande, ej Hg

Pesticides, liquid, not Hg

Bekämpningsmedel i flytande form tex insektsgift, snigelmedel, växtgifter samt råttgift

Bekämpningsmedel flytande
Färgkod farligt avfall

Bekämpningsmedel

411551

Ja tack bekämningsmedel flytande, ej hg

Flytande bekämpningsmedel

Nej tack bekämningsmedel flytande, ej hg

Fast bekämpningsmedel, bekämpningsmedel innehållande kvicksilver, klorex

Materialåtervinning

Bekämpningsmedel omhändertas och energiutvinns i högtemperaturugn.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Andningsmask
Kemhandskar
Förkläde

 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 411551
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Nej
Avsättningsmaterial Nej