MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

EUR pallar, hela, felfria

Inact, usable EUR pallets

Avser träpallar, EUR märkta med dimensionen 0.8 m x 1.2m. Pallarna skall vara helt felfria utan trasiga klossar och bräder. Inga missfärgningar får förekomma.

rs_718551_eu-pallar-hela.png
Färgkod trä

Trä

718551

Ladda ner materialblad för EUR pallar, hela, felfria
718551.pdf

pdf, 87,57 kb

Ja tack eur pallar, hela, felfria

Hela EUR pallar

Nej tack eur pallar, hela, felfria

Trasiga, Missfärgade

Återvinning av eur pallar, hela, felfria

Pallarna samlas in och återanvänds.

Ragn-Sells materialnummer 718551
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej