MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brännbart avfall, grovt

Combustible Waste - large

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade. Materialet omfattar brännbart avfall med föremål/delfraktioner som överstiger måtten 0,5m x 0,5m x 1m (vissa lokala skillnader kan finnas) samt massiva material som överstiger måtten 0,2m x 0,2m x 0,5m.

rs_01_pilar.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

701908

Ladda ner materialblad för Brännbart avfall, grovt
701908.pdf

pdf, 44,06 kb

Ja tack brännbart avfall, grovt

Papperskorgsavfall, Plast, Tapeter, Slang, Mattor, Frigolit, Gummi, Pärmar, Trä

Nej tack brännbart avfall, grovt

Gips, Tegel, Betong, Metaller, Porslin, Matavfall, Farligt Avfall, Elavfall

Återvinning av brännbart avfall, grovt

Brännbart avfall eftersorteras på någon av Ragn-Sells anläggningar. Utsorterat avfall går antingen till återvinning eller transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Ragn-Sells materialnummer 701908
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
EWC kod 150203, 170904, 191210, 200301, 200199, 200399
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej