MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Brännbart avfall, fint

Combustible Waste - small

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialet omfattar brännbart avfall med föremål/delfraktioner som understiger måtten 0,5m x 0,5m x 1m (vissa lokala skillnader kan finnas) samt massiva material som understiger måtten 0,2m x 0,2m x 0,5m.

rs_01_pilar.png
Färgkod brännbart avfall

Bränslen

701907

Ladda ner materialblad för Brännbart avfall, fint
701907.pdf

pdf, 44,16 kb

Ja tack brännbart avfall, fint

Papperskorgsavfall, Plast, Tapeter, Frigolit, Gummi, Pärmar, Trä

Nej tack brännbart avfall, fint

Tryckimpregnerat (Tungmetaller eller Kreosot), Gips, Tegel, Betong, Metaller, Porslin, Matavfall, Farligt Avfall, Elavfall eller dammande material.

Återvinning av brännbart avfall, fint

Brännbart avfall eftersorteras på någon av Ragn-Sells anläggningar. Utsorterat avfall går antingen till återvinning eller transporteras till godkänt värmeverk för att energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Ragn-Sells materialnummer 701907
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
EWC kod 150203, 170904, 191210, 200301, 200199, 200399
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej