MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Blandat och brännbart

Till biologiskt avfall hör matavfall, före detta livsmedel och annat som varit ätbart. Avfall från trädgårdar och parker hör också hit, liksom gödsel och avfallsslam.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.