MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Jordar samt bygg- och rivningsavfall

Till jordar hör massor som kan klassas som både farliga, kraftigt förorenade, och ofarliga, med naturliga bakgrundshalter. Detsamma gäller för rivningsavfall som kan vara både förorenade och icke förorenade. Alla avfall som tillhör kategorin finns i listan.

Alla avfall som tillhör kategorin finns i menyn till vänster. Det går också bra att använda sökrutan här ovanför.

Jordmassor förorenade avfall