MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lastpall Helpall/EUR pall (1200x800mm)

EPAL-pallet (1200x800mm)

Materialet omfattar alla ofärgade lastpallar av trä i EUR-format 1200x800mm. Även engångspall och trasiga pallar ingår.

rs_718551_lastpall_helpall-eur-pall.png
Färgkod trä

Trä

718551

Ladda ner materialblad för Lastpall Helpall/EUR pall (1200x800mm)
718551.pdf

pdf, 39,80 kb

Ja tack lastpall helpall/eur pall (1200x800mm)

EUR-pallar, Byggpallar, Engångspallar i helformat

Nej tack lastpall helpall/eur pall (1200x800mm)

Färgade pallar, Pallar av annat format, Pallar av annat material än trä

Materialåtervinning

Pallarna samlastas och skickas till rikstäckande retursystem för återanvändning. Trasiga pallar repareras om tillämpligt.

Ragn-Sells materialnummer 718551
Farligt avfall Nej
ADR/Farligt gods NEJ