Växtnäring
rs_Vaxtnaring_sdg_824x350.png

Växtnäring

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

Ragn-Sells omvandlar insamlat matavfall och avfall från livsmedelsindustrin till biogödsel. Vi erbjuder biogödsel som är certifierad och godkänd för ekologisk odling. Vi erbjuder även avloppsslam godkänt att använda som växtnäring på åkermark. Därmed kan vi återföra ämnen till kretsloppet på ett miljönyttigt sätt.

Läs mer om våra behandlingsprocesser

Vi erbjuder flera effektiva och miljöanpassade lösningar för avfallshantering och återvinning av matavfall samt avfall från livsmedelsindustrin.

 Läs mer om våra tjänster

Vid frågor om beställningar och tjänster, vänligen kontakta vår kundtjänst.

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
2.4, 6.3, 6.6, 9.1, 9.4, 11.5, 12.2, 12.4, 12.6, 14.1 och 14.2
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling