Papper
Pappersbalar

Papper

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

Ragn-Sells samlar in, behandlar och säljer returpapper för återvinning till pappersbruk. Allt återvunnet papper som levereras till bruken används på nytt som råvara. Det insamlade returpappret tas omhand i någon av våra egna behandlingsanläggningar.

Läs mer om våra behandlingsprocesser

Vi erbjuder flera effektiva och miljöanpassade lösningar för hantering och återvinning av papper. 

Läs mer om våra tjänster

Säljer och köper återvunnet material

Vi säljer också papper till återförsäljare i Europa och Asien. Vår expertis och långa erfarenhet på olika marknader ger oss möjlighet att sälja återvunnet papper från våra kunder till rätt pris och rätt förutsättningar. För information om hur vi köper och säljer stora volymer papper vänligen ta kontakt med Recyclables, som också ingår i Ragn-Sellskoncernen. 

Vid frågor om beställningar och tjänster, vänligen kontakta vår kundtjänst.

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7 och 15.1
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling