Olja
Olja

Olja

Varje år samlar Ragn-Sells in cirka 40 000 ton olja. Tack vare stor kunskap och modern teknik kan all insamlad olja behandlas så att den kan regenereras eller användas till energiåtervinning. Genom det bidrar vi till ett cirkulärt flöde där oljan återinförs till samhället igen.

Ragn-Sells tar emot och samlar in oljor från verkstäder, industrier, hamnar och andra verksamheter som behöver hjälp med att hantera förbrukad olja. Alla Ragn-Sells anläggningar runt om i Sverige tar emot olja och vi kan även hämta olja på plats hos våra kunder.

Till Ragn-Sells behandlingsanläggningar kommer varje år 40 000 ton olja. Majoriteten, 31 000 ton, är så kallad smörjolja som efter behandling regenereras. Det betyder att den återställs till ursprunglig basolja och kan återinföras på marknaden som en ren råvara. Även resterande olja, så kallad eldningsolja, behandlas innan den återinförs i samhället som energirikt bränsle.

Tack vare stor kunskap och modern teknik kan Ragn-Sells behandla all olja och återvinningsgraden är ständigt ökande. I våra olika behandlingsprocesser renas oljan genom att den separeras från föroreningar, partiklar, slam, sediment och vatten. Därefter får oljan nytt liv i det cirkulära flödet. På så sätt bidrar Ragn-Sells till att jungfrulig olja inte behöver användas i lika stor grad vilket är en stor vinst för miljön. 

Läs mer om våra behandlingsprocesser

Läs mer om våra tjänster kring farligt avfall

Vid frågor om beställningar och tjänster, vänligen kontakta vår kundservice.

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
11.6, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling

 

Se filmen om hur olja får nytt liv: