Farligt avfall
Farligt avfall

Farligt avfall

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

Komplett och säker hantering 

Vad som är farligt avfall regleras i avfallsförordningen och klassificeringen utgår från avfallets egenskaper. Vi kan med vår mångåriga erfarenhet och kompetens hantera och behandla de flesta typer av farligt avfall på ett säkert sätt.

Läs mer om våra behandlingsprocesser

Vid frågor om beställningar och tjänster, vänligen kontakta vår kundservice.

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
12.2, 12.4, 12.5 och 12.8
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling