Däck
En hög med däck

Däck

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

Ragn-Sells har i uppdrag att samla in och återvinna alla uttjänta däck i Sverige, från alla sorters fordon. Däcken går till såväl materialåtervinning som energiutvinning. Vi hanterar däcken i egna behandlingsanläggningar. En del av de insamlade däcken exporteras eller regummeras, andra används som exempelvis gungor, sprängmattor, fendrar och påkörningsskydd.

Läs mer om våra behandlingsprocesser

Vi hämtar dina däck

I Sverige är det vårt bolag Ragn-Sells Däckåtervinning AB som samlar in och återvinner uttjänta däck på uppdrag av Svensk Däckåtervinning (SDAB). Vi hämtar däcken hos ansluten kund och gummiverkstad. Kostnaden för hämtning och återvinning ingår i miljöavgiften för däcken. För beställningar samt frågor om våra tjänster, kontakta Ragn-Sells Däckåtervinnings kundservice.

Gå direkt till Ragn-Sells Däckåtervinnings hemsida

rs_globalgoals_1.png

I  arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling