Förorenade jordar och aska
Askor

Förorenade jordar och aska

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in och tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara. Det innebär att vi kan erbjuda både återvinning och försäljning av återvunnet material.

Vi kan hantera jordmassor som är förorenade, muddermassa, slam, blöta jordar eller aska. Genom mobila anläggningar utför vi tjänsten på plats eller på plats på någon av våra moderna behandlingsanläggningar runt om i landet. Vi tar hela ansvaret hela vägen från provtagning och analys, till transport och behandling. Slutmålet är att materialet ska tillbaka in i kretsloppet så långt det bara går.

 Läs mer om våra behandlingsprocesser

Vi erbjuder flera effektiva och miljöanpassade lösningar för hantering av förorenade jordar.

Läs mer om våra tjänster 

Vid frågor om beställningar och tjänster, vänligen kontakta vår kundservice.

rs_globalgoals_1.png

I arbetet med återvinning av detta material samarbetar vi med våra kunder mot de Globala målen:
9.1, 9.4, 11.6, 11.A, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 och 17.17
Läs mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling