Material är en värdefull resurs

Material är en värdefull resurs

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det material vi samlar in eller tar emot återvinns och återinträder i kretsloppet som en ny råvara.