KÄLLSORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Aerosoler, bekämpningsmedel

Aerosol containing pesticides

Sprayburkar (aerosoler) innehållande bekämpningsmedel som exempelvis insektsmedel.

Aerosoler, brandfarliga, piktogram
Materialkategorifärg_farligt avfall

Aerosoler

101000

Ja tack aerosoler, bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Nej tack aerosoler, bekämpningsmedel

Fogskum, Färg, Lim

Återvinning av aerosoler, bekämpningsmedel

Materialet samlas in och transporteras till anläggning med tillstånd att hantera dessa typer av farligt avfall. Gifterna destrueras och övrigt restmaterial går till energiutvinning eller återvinning.

Skyddsutrustning

test

Första hjälpen

Skyddsglasögon, Kemhandskar

Övrigt

vid spill på mark

Ragn-Sells materialnummer 101000
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Ja
ADR/Farligt gods JA
UN nummer 1950
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja