MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Bidra till en cirkulär ekonomi - hantera och sortera avfallet rätt

Återvinning kräver rätt sortering och hantering. I Ragn-Sells material- och sorteringsguide hittar du information om alla de avfallstyper vi samlar in från våra kunder. Använd sökrutan ovan, eller klicka dig fram via menyn till vänster för mer information om materialet samt vad du får och inte får slänga i en behållare avsedd för ett särskilt avfall.

Sorteringsguiden är anpassad till våra företagskunder. På varje sida finner du bland annat information om;

  • vad man får och inte får slänga i respektive avfallstyp,
  • hur materialet får hanteras om det kategoriseras som farligt avfall,
  • hur materialet återvinns. 

Privatpersoner
Om du är privatperson och har frågor om sortering av hushållsavfall ska du vända dig till din kommun. Privatpersoner ska sortera ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. För en del avfall, som till exempel förpackningar av olika slag, finns ett producentansvar. Det innebär att den som producerat produkten som slängs ansvarar för avfallet som uppstår och ska se till att den återvinns. För exempelvis förpackningar och tidningar finns ett företag som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ägs av fyra olika materialbolag. FTI:s uppdrag är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. FTI ansvarar även för de återvinningsstationer som finns ute på stan.

Länk till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI