kallsortrum_1_824x350.jpg

Sortera rätt

Vår nya sorteringsguide kommer inom kort.

Sortera rätt och bidra till kretsloppet

Att sortera avfallet rätt gör det mycket lättare att återvinna det. Här kan du snart få tips om hur du ska sortera avfallet och vad som händer med avfallet efter behandling.

Om du har frågor om hushållsavfall ska du vända dig till din kommun. Privatpersoner ska sortera ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Det som blir kvar hamnar i soppåsen.

För en del avfall, som till exempel förpackningar av olika slag, finns ett producentansvar. Det innebär att den som producerat produkten som slängs ansvarar för avfallet som uppstår och ska se till att den återvinns. För exempelvis förpackningar och tidningar finns ett företag som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ägs av fyra olika materialbolag. FTI:s uppdrag är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. Det är FTI som ansvarar för de återvinningsstationer som finns ute på stan.