Kundportal för ett enklare samarbete

Med hjälp av vår kundportal kan du bland annat hantera beställningar och titta på din statistik.

Kundportal

I kundportalen kan du som kund avropa tjänster på egen hand, istället för att ringa vår kundtjänst, det ger en bra överblick över de tjänster som ni har hos oss. Det finns också möjlighet att följa upp pågående beställningar och framtida återkommande händelser. Funktionerna i kundportalen kan hanteras både från dator och mobiltelefon för ökad flexibilitet.

Med kundportalen skapar vi ett smidigare samarbete oss emellan. Det ger också dig som kund bra kontroll på din avfallshantering och möjlighet att skapa underlag för er egen miljöprofilering. Kundportalen kan också användas internt av ditt företag för att sprida information om er avfallshantering.

Via Kundportalen kan vi också tillhandhålla exempelvis statistik, en källsorteringsguide, certifikat, tillstånd, mötesanteckningar och information om nya lagar och förordningar inom avfallsområdet.

Våra kunder bjuder sedan på egen hand in ytterligare medarbetare på företag som behöver tillgång till kundportalen, här sätts också vilka funktioner och adresser varje användare ska se.

Hoppas att ni ska finna vår kundportal intressant, vi ser fram emot ett bra och givande samarbete. Vi utvecklar löpande ny funktionalitet för ännu bättre stöd för dig som en av våra prioriterade kunder hos Ragn-Sells.