Sök på din ort

Ragn-Sells uppdrag i Täby

Vi hämtar hushållsavfall och tömmer hushållsslam på uppdrag av Täby kommun. Uppdraget pågår fram till och med den 1 april 2023.

Information om till exempel hämtschema, abonnemang och reklamationer hittar du under Mina sidor. Beställning av budade tjänster hänvisas till Kundtjänst.

Vi hämtar;

  • Hushållsavfall
  • Elavfall
  • Farligt avfall
  • Grovavfall
  • Latrin
  • Slam
  • Trädgårdsavfall
Kundtjänst Hushållsavfall 010-7232323 (08.00-16.00)
taby@ragnsells.com
Kundtjänst slamtömning och andra tjänster


010-7232323 (08.00-16.00)
010-7230000 (journummer övrig tid)
taby@ragnsells.com

 

Logga in på Mina Sidor
För att logga in krävs att ert personnummer finns i vårt register, samt att ni har ert kundnummer till hands. Har du inte loggat in tidigare eller behöver hjälp
Ring kundtjänst tel: 010 - 723 23 23