Sök på din ort

Ragn-Sells uppdrag i Täby

Vi hämtar hushållsavfall och tömmer hushållsslam på uppdrag av Täby kommun.

Information om till exempel hämtschema, abonnemang och reklamationer hittar du under Mina sidor. Beställning av budade tjänster hänvisas till Kundtjänst.

Vi hämtar;

  • Hushållsavfall
  • Elavfall
  • Farligt avfall
  • Grovavfall
  • Latrin
  • Slam
  • Trädgårdsavfall
Kundtjänst Hushållsavfall 010-7232323 (08.00-16.00)
taby@ragnsells.com
Kundtjänst slamtömning och andra tjänster


010-7232323 (08.00-16.00)
010-7230000 (journummer övrig tid)
taby@ragnsells.com

 

Logga in på Mina Sidor
För att logga in krävs att ert personnummer finns i vårt register, samt att ni har ert kundnummer till hands. Har du inte loggat in tidigare eller behöver hjälp
Ring kundtjänst tel: 010 - 723 23 23