Frågor om spårbarhet

Är det samma deklarationskoder som tidigare eller ändras de?

Svar: Nej, deklarationskoderna ändras inte.

Vad är definitionen av en ""Insamlare?

Svar: "Den som yrkesmässigt samlar in farligt avfall", den insamlingen sker till en lagring (mellanlagring) utan att materialet ska behandlas på plats.

Kommer denna lag även avse privatpersoner eller endast företag?

Svar: Lagändringen gäller företag kopplat till ett organisationsnummer.

Avser spårbarheten hela vägen till upparbetning? Dvs hur långt måste materialet kunna spåras?

Svar. Det ska finnas spårbarhet från avfallsproducent till att det är behandlat (återvunnit eller bortskaffat). Dock kommer inte enskilt kg att kunna följas hela vägen eftersom den kommer att ingå i större rörelser som t.ex. spillolja övergår från dunk till tank på vägen mot upparbetning.