Vad menas med farligt avfall?

Svar: Farligt avfall är markerat med en asterisk i avfallsförordningen. Om du är osäker på om avfallet är farligt avfall vill vi tipsa om att ladda ner vår sorteringsapp RagnCycle eller läs mer i om farligt avfall i vår sorteringsguide.