Vad är den minsta mängden som behöver registreras?

Svar: Allt farligt avfall oavsett mängd ska rapporteras.